ZeniMax Media verwerft Escalation Studios

by Mark van Truijen on 01/02/2017
Credits to The Team of That's Gaming